Skip links

Ordheltene og læselæringssystemet PHAST

Introduktion til Ordheltene og læselæringssystemet PHAST for læsesvage og ordblinde børn.

I forbindelse med lanceringen af den forbedrede udgave af Ordheltene har vi skrevet en række blogindlæg. Det første blogindlæg i rækken omhandler Ordheltenes univers og det canadiske læselæringssystemet PHAST. Ordheltene såvel som det udbredte danske VAKS læsesystem er nemlig inspireret af PHAST.

Ordheltenes univers

Ordheltenes univers er eventyrligt med både monstre og helte.

En ond magi har indtaget Ordskoven og har forvandlet skovens søde dyr til onde monstre. Det er nu de tre Ordheltes opgave at bekæmpe den onde magi.

Ordskovens monstre er en metafor for ord, da monstre er skræmmende, som ord kan være det for ordblinde og svagtlæsende. Ordene behøver dog ikke være skræmmende, hvis barnet har de rette redskaber til at tackle dem. Her kommer de tre Ordhelte ind. Lydmesteren, Rimfeen og Vokaldetektiven giver barnet disse redskaber, og sammen kan de redde dyrene fra den grumme skæbne.

PHAST

PHAST er et canadisk undervisningsprogram, som er udviklet af Dr. Maureen W. Lovett i år 2000. Maureen Lovetts forskningsprogram har været dedikeret til at forske børn og unges læsevanskeligheder. Lovett har derudover også taget interesse i de problemer, som voksne med læsevanskeligheder kæmper med.

Undervisningsprogrammet PHAST består af en kombination af to tidligere undervisningsforløb, PHAB-di og WIST. PHAB-di er fonologisktræning med en syntetisk ledmetode, og WIST er undervisning i fire forskellige ordlæsestrategier.

Ved at kombinere de to undervisningsforløb, har Lovett skabt et forløb, hvor ordblinde og læsesvage børn tilegner sig afkodningsstrategier og en metaforståelse, som de kan anvende i læsning.

Maureen Lovetts forskning i ordblindes afkodningsundervisning har vist, at det læseudfordret barn først skal tilegne sig et vist niveau af fonologiske færdigheder. Dette fordi barnet først efterfølgende kan drage nytte af mere avancerede funktionelle ordlæsestrategier (fx Ehri et al., 2009; Siegel, 2003).

Ordheltene og PHAST

Ordheltene træner barnet i de tre lydligt baserede ordlæsestrategier, Sounding OutRhyming og Vowel Alert, som kommer til udtryk gennem Lydmesteren, Rimfeen og Vokaldetektiven.

Barnet kan sidde med Ordheltene selv, sammen med en forælder eller lærer. App-versionen af læremidlet kan anvendes overalt, hvor barnet har tid og mulighed for at øve.

I næste uge kan du læse om Lydmesteren og strategien Sounding out.