Vores tilgang til udvikling af digitale læremidler

Med Hjerte og Viden

Vi er Søren, Kasper og Nikolaj, 3 nuværende og tidligere undervisere på videregående uddannelser, med personlige erfaringer med ordblindhed.

Vi har lavet Ordheltene fordi vi kender den pressede hverdag på skolerne, hvor der desværre skæres på de omkostningstunge områder, hvilket alt for tit går ud over de svageste elever.

Samtidig er det vigtigt for os at lave et læremiddel der har konkret effekt, så ordblinde børn oplever en reel fremgang og hjælpes til et bedre selvværd, gennem succesoplevelser og faglig fremgang.

Ordblindhed påvirker både sociale og faglige kompetencer

Ordblinde og læsesvages udfordringer kan have store konsekvenser for deres personlige og faglige udvikling gennem hele livet. Manglende evner til at læse påvirker den faglige udvikling, da læsning er en forudsætning for læring i mange skolefag.

Som resultat kommer ordblinde børn til at opleve deres skolegang som problematisk og konfliktfyldt, hvilket ikke bare reducerer deres motivation til at lære, men også gør, at de ikke formår at realisere deres fulde potentiale.

Faktaboks

• I Danmark er 7% af alle børn ordblinde (Carsten Elbro) • I Danmark går mere end 15% ud af folkeskolen med så ringe læsefærdigheder, at det har negative konsekvenser for deres uddannelsesmuligheder og sociale omgang (PISA 2015)

Ordheltene er støttet af

Forsknings- og praksisbaseret tilgang til udvikling af digitale læremidler

Udviklingen af Ordheltene er baseret på vores mangeårige erfaring med forskning og undervisning indenfor design og digitale medier. Dette rækker lige fra udviklingsprocessen over involvering af brugere til designet af brugeroplevelsen.

Via en iterativ proces bestående af design, test og evaluering har vi kombineret viden fra domænerne didaktik, læring og spildesign, til at skabe et produkt, der fagligt såvel som motivationsmæssigt er i top. Modellen til højre illustrerer dette grundlag (klik på modellen for at forstørre den).

 

Bred og åben vidensdeling resulterer i et stærkere bidrag

Grundlæggerne af Progression Park underviser på henholdsvis Aalborg Universitet og UCN, i brugeroplevelse, motivationspsykologi, spildesign og designprocesser.

Herfra kender vi værdien af vidensdeling, og vi har derfor høje ambitioner om at dele vores tilegnede viden med ordblinde, fagspecialister, forældre og andre relevante interessenter.

Fageksperter og ordblinde er involveret i hele processen for at sikre højere fagligt udbytte

Vi er ydmyge omkring den udfordring det er at udvikle til ordblinde børn. Derfor har vi allieret os med læsevejledere, ordblinde-specialister, forældre og børn, der gennem hele udviklingsprocessen har været med til at forme Ordheltene, gennem deltagelse i workshops, interviews og brugertests.

“Vi tror på, at åben vidensdeling på dette område kan være med til at styrke indsatsen for læring generelt og ordblinde specifikt.”

Vi vil gerne sige tak til alle de fantastiske mennesker, der har bidraget til udviklingen af Ordheltene

Pilotprojekt Vejgaard Østre Skole

Susanne Rafn Clemmensen

Susanne Christensen

Mette Hove

Jesper Saugstrup Jensen

Øvrige testskoler

Filipskolen

Koldby Skole

Herningvej Skole

Lundgårdskolen

Skansevejens Skole

Stolpedalsskolen

Aalborg Friskole

Monica Irene Krarup Olesen

Ordblindeunderviser Adjunkt, M.Ed. at University College Nordjylland

Ulla Jul Madsen

Læsevejleder

Laura Kold

Indtaling

Kristian Bang Nørgaard

Strategisk rådgiver

Søren Lauge

Producer og spil designer

Christine Molly Streit

Producer

Sophie Refshauge

Art director

Jakob Bech Christensen

Game Programmer

Jason Peter Morris

UX & UI

Christian Krogh

Spil designer

Thomas Fisker

StartupWorks

Tak til alle de kreative og inspirerende virksomheder i vores kontorfællesskab StartupWorks for god sparring

Act2Learn

LB fonden

Undervisningsministeriet

Innovationsfonden

NOTA

Center for læseforskning Københavns Universitet

Prøv et motiverende og forskningsbaseret digitalt læremiddel