Skip links

Kortere forberedelse og styrket overindlæring

Køb Ordheltene

Tre helte – én mission

Lydmesteren

Lydmesteren øver bogstavernes lyde. Her trænes både lyd til bogstav og bogstav til lyd. Gennem Lydmesteren opnår eleven en grundlæggende forståelse for bogstaverne, deres lyde og lærer at afkode lydrette ord.

Rimfeen

Rimfeen hjælper eleven med at lære ordenes rimdele. Det giver eleven en forståelse for, hvordan rimdelen fra ét ord kan anvendes til at afkode et andet ord med samme rimdel.

Vokaldetektiven

Vokaldetektiven hjælper barnet med at læse ikke-lydrette ord. Med Vokaldetetivens hjælp opdager eleven vokaler, som har flere lyde, og dermed ikke altid er lydrette.

Gennemsigtighed og indsigt i opgaverne

Alle øvelser i Ordheltene er samlet i missioner, som vises i en overskuelig missionsoversigt. Det er tydeligt hvilke strategier, der trænes i en mission, hvor svære opgaverne er – og hvor godt eleven har klaret kampene i opgaven.

Du kan også printe oversigter over alle opgaverne i Ordheltene. Dermed har du let overblik over, hvilke kampe i Ordheltene der passer til dine elever. Du finder opgaverne i sektionen instruktioner og vejledninger øverst.

Læringselementer i Ordheltene

De tre læsestrategier

De tre fonologiske læsestrategier er personificeret i hver sin Ordhelt. Den første er Lydmesteren, som repræsenterer lydstrategien Sounding Out, hvor barnet træner vokallydene.

Den næste er Rimfeen, der personificerer rimstrategien Rhyming, hvor 34 rim-nøgleord øves.

Til sidst arbejder eleven med Vokaldetektiven og vokalglidningsstrategien Vowel Alert, som har fokus på de vokaler, der ikke er lydrette.

VAKS, PHAST og Ordheltene

Ordheltene bygger på det forskningsbaserede læsesystem PHAST, som er udviklet i Canada af Professor Maureen Lovett og har særligt fokus på ordblinde læsere.

PHAST indeholder i alt 5 læsestrategier, hvoraf de 3 første er rettet mod den fonologiske forståelse og udgør grundlag for de 3 strategier i Ordheltene.

VAKS-systemet bygger også på PHAST. Bruger I VAKS allerede, er Ordheltene let at få til at passe ind i jeres VAKS-undervisning.