Skip links

Ordheltene fra ordskoven

Et GRATIS, analogt undervisningsforløb til ordblinde og læsesvage elever på 1.-5. klasses niveau.

Hent materialet

Tryghed og selvværd – også udenfor klasseværelset

De analog opgaver i Ordheltene fra Ordskoven får eleverne til at samarbejde under opgaveløsningen. Det styrker fællesskabet og øger læringsudbyttet.

Eleverne opdager også hinandens styrker og udfordringer, og at de ved fælles hjælp kan løse selv de sværeste problemer. Det giver øget tryghed og styrker selvværdet – også udenfor klasselokalet.

GRATIS analogt undervisningsmateriale

1

Tilmeld nyhedsbrev

2

Modtag materialet

3

Print ud

4

Så er du i gang

Optimeret til den faglige og praktiske hverdag på skoler

Ordheltene fra Ordskoven er udviklet i samarbejde med undervisere og ordblinde elever.

Med udgangspunkt i deres feedback, er det analoge Ordheltene fra Ordskoven både overskueligt, nemt og hurtigt at bruge.

Motiverende og sjovt

Ved at inddrage historiefortælling og spil-elementer gør Ordheltene fra Ordskoven læringssituationen sjov og engagerende.

Eleverne lærer i fællesskab at læse og stave, ved at hjælpe Ordheltene med at besejre de onde monstre.

Få endnu mere ud af undervisningsforløbet

Det analoge undervisningsforløb foregår i samme univers, som den digitale udgave af Ordheltene.

Brug den digitale udgave af Ordheltene sammen med det analoge materiale Ordheltene fra Ordskoven. Herved styrkes elevernes engagement og indlæring samt motivation til overindlæring.