Skip links

Hvad siger lærere og elever om at bruge Ordheltene?

Hør om de praktiske erfaringer herunder

Elever fra 2. klasse

Hør om erfaringerne med at øve med Ordheltene – fortalt af to elever fra 2. klasse på Valdemarskolen

Læsevejleder Pia Hansen

Hør læsevejleder Pia Hansen fra Valdemarskolen i Ringsted fortælle om sin brug af Ordheltene på 2. årgang

Er Ordheltene svært?

Det svarer 2 elever os på i videoen her. De går i 2. klasse sammen og har arbejdet med Ordheltene i et stykke tid.

I ordblindecafeen

Elever fra ordblindecafeen på Skærbæk Distriktsskole fortæller, hvordan de øver læsestrategier med Ordheltene

Ordheltene i 1. klasse!?

Elev fra 1. klasse forklarer hvordan rimfeen fungerer. Det bliver en drabelig historie, der ender med, at monsteret skydes

VAKS og Ordheltene

Danielle Hesselholm er læsevejleder og ordblindelærer, og hun fortæller, hvordan Ordheltene kombineres med VAKS

Med Hjerte ❤️ og Viden 💡

Ordheltene er designet til at fungere i en travl hverdag på skoler. Fokuserede læseindsatser har størst udbytte, hvis de kan suppleres med selvstændig, motiverende træning – enten på skolen eller hjemme.

Ordheltene giver såvel ordblinde som læseudfordrede og begynderlæsere oplevelsen af reel fremgang med læsefærdighederne. Styrkede læsefærdigheder kan føre til et bedre selvværd og faglig fremgang på flere fronter.

Ordblindhed påvirker både sociale og faglige kompetencer

Ordblinde og læsesvages udfordringer kan have store konsekvenser for deres personlige og faglige udvikling gennem hele livet. Manglende evner til at læse påvirker den faglige udvikling, da læsning er en forudsætning for læring i mange skolefag.

Som resultat kan ordblinde børn opleve deres skolegang som problematisk og konfliktfyldt, hvilket ikke bare reducerer deres motivation for at lære, men også gør, at de ikke formår at realisere deres fulde potentiale.

Faktaboks

  • I Danmark er 3-8% af alle børn ordblinde (Carsten Elbro)
  • I Danmark forlader op mod 25% af eleverne folkeskolen med så ringe læsefærdigheder, at det har negative konsekvenser for deres uddannelsesmuligheder og sociale trivsel (PIRLS 2023, PISA 2023)

Ordheltene er støttet af

Tak til alle de fantastiske mennesker, der har bidraget til udviklingen af Ordheltene – blandt andre:

Pilotprojekt
Vejgaard Østre Skole

Susanne Rafn Clemmensen
Susanne Christensen
Mette Hove
Jesper Saugstrup Jensen

Øvrige pilotskoler

Filipskolen
Koldby Skole
Herningvej Skole
Lundgårdskolen
Skansevejens Skole
Stolpedalsskolen
Aalborg Friskole

Monica Irene Krarup Olesen

Ordblindeunderviser Adjunkt, M.Ed. at University College Nordjylland

Ulla Jul Madsen

Læsevejleder

Laura Kold

Indtaling

Kristian Bang Nørgaard

Strategisk rådgiver

Jason Peter Morris

UX & UI

Søren Lauge

Producer og spil designer

Christian Krogh

Spil designer

StartupWorks

Tak til alle de kreative og inspirerende virksomheder i vores kontorfællesskab StartupWorks for god sparring

Christine Molly Streit

Producer

Sophie Refshauge

Art director

Jakob Bech Christensen

Game Programmer

Thomas Fisker

Act2Learn

LB fonden

Undervisningsministeriet

Innovationsfonden

NOTA

Center for læseforskning Københavns Universitet