Skip links

Lydmesteren og strategien Sounding out

Lydmesteren elsker alt der har med lyd at gøre, og er en sand mester inden for dette. Han samler på synthesizers, og hans foretrukne redskab er hans Supersoniske Lyd-detektor.

Sounding out

Lydmesteren bygger på PHAST strategien Sounding Out (lydstrategien). Sounding out har fokus på bogstavernes standardlyde og sammenhængen mellem lyde og bogstaver. Lydmesteren afkoder således ord ved at fokusere på de lydgivende elementer – vokalerne.

Barnet bliver således trænet i afkodning og skrivning af lydrette ord, og får støtte til at udvikle sin fonologiske forståelse og basale læsefærdighed. Ordene er nøje udvalgt og bliver sværere, desto bedre barnet bliver til at afkode ordene.

Hvis Lydmesteren skal afkode ordet BØF, så vil han følge nedenstående tilgang:

  1. Identificere den første vokal og finde dennes standardlyd (ø)
  2. Give lyd til de følgende bogstaver og tilknytte disse (f – øf)
  3. Tilknytte ordets indledende konsonanten (b – bøf)

Med Sounding Out opnår barnet således en grundlæggende forståelse for bogstavernes standardlyde. Efter Lydmesteren træner barnet sammen med Rimfeen. Rimfeen er inspireret af strategien Rhyming. Sammen med Rimfeen lærer barnet først at arbejde med lydrette rimdele.

Næste uge kan du læse om Rimfeen og strategien Rhyming.