Skip links

Interview med en læsevejleder

Det kan være hårdt at få stillet diagnosen ordblind, om end man er barn eller voksen, og af nogle bliver diagnosen betragtet som et nederlag. Vi har derfor interviewet en læsevejleder for at høre, hvordan denne problematik bliver omtalt overfor eleverne på den pågældende skole, og om der bliver fremhævet nogle optimistiske elementer ved at være ordblind.

Fra de tidligere interviews med forældrene til et ordblindt barn, blev vi opmærksomme på, at deres børn havde nydt godt af at høre om personer, der trods deres ordblindhed, er blevet kendte indenfor den genre de arbejder med. Vi spurgte derfor ind til, om dette var et emne, som læsevejlederen benyttede sig af.
Hun fortalte, at hun benytter sig af denne viden over for forældre, der har det svært med, at deres barn har modtaget diagnosen. Dette gør hun for således at vise forældrene, at det nok skal gå, og at deres barn sagtens kan blive til noget. Det er dog ikke noget hun bruger som del af sin motivering af børnene, da hun ikke ser et behov for dette, grundet at børnene ikke tvivler dem selv. Skulle behovet dog opstå, ville hun ikke afvise, at det er en tilgang hun vil anvende. På nuværende tidspunkt snakker hun mere med børnene om, at

»…alle i verden har svært ved et eller andet. Der er ikke nogen der bare kan alting.«

Hun ønsker hermed at give børnene en forståelse af, at selvom deres klassekammerater muligvis ikke har vanskeligheder med at læse og stave, så kan de havde svært ved noget andet. Børnene skal derfor ikke føle, at der er noget galt med dem, men at deres vanskeligheder blot kommer til udtryk på en anden måde end deres klassekammeraters.

Som sådan snakker hun ikke med børnene, om en positiv vinkel ved at blive konstateret ordblind, men i stedet snakker hun med dem om de muligheder, der bliver tilgængelige for dem, såsom hjælpe- og læremidler, og at det er muligt at hjælpe dem.
Vi har efterfølgende undersøgt, om der er nogle positive mønstre, der særligt går igen ved ordblinde, og her fandt vi blandt andet ud af, at ordblinde er gode til at tænke udenfor boksen og genkende mønstre. Disse egenskaber kan komme af, at ordblinde er vant til at skulle tænke anderledes for at kunne udligne deres vanskeligheder.

Som en sidste bemærkning, spurgte vi ind til, om hun havde nogle råd til andre læsevejleder der er nye inden for området. Her svarede hun, at det er en fordel selv at prøve lære- og hjælpemidlerne, inden man underviser børnene, da man på denne måde opnår en bedre forståelse for produktet, og derved nemmere kan lærer det fra sig.

Hvis du sidder med nogle råd, enten til læsevejledere eller forældre, så må du endelig skrive dem som kommentar her på bloggen eller i vores tråd inde på Facebook.