Skip links

Vokaldetektiven og strategien Vowel Alert

Vokaldetektiven er super-opmærksom på de små detaljer og forskelligheder, som ingen andre bemærker. Vokaldetektiven hjælper barnet med ikke-lydrette ord ved at fremhæve lydmæssige ligheder mellem forskellige fortryllelser.

PHAST

Vokaldetektiven tager afsæt i PHAST strategien Vowel Alert (vokalglidningsstrategien). Fokus er på vokaler, som bryder med deres standardlyd. Dette er særligt relevant, da vokaludtalelen i den danske retskrivning kan variere meget. Dette betegnes som vokalglidning eller korte og lange vokaler. Standardlyden, som består af de lange vokaler, findes i lydrette ord, mens de korte vokaler findes i ikke-lydrette ord.

Vokaldetektiven

Vokaldetektiven anvender to udvalgte nøgleord, et lydret og et ikke-lydret, til hver vokal. Dette kan hjælpe ham til at identificere vokalglidning i øvelses-ordene. Hvis Vokaldetektiven eksempelvis skal læse ‘hest’, så kan han finde støtte til afkodningen i sit lydrette nøgleord ‘sten’ og ikke-lydrette nøgleord ‘heks’. Her har e’et nemlig en æ-lyd. Derved kan Vokaldetektiven hjælpe barnet til at få styr på både almindelige og drille vokaler.

Ved at arbejde sammen med Vokaldetetiven opnår barnet således et indblik i, hvordan nogle vokaler kan have flere lyde, og dermed ikke altid er lydrette. Efter at have lært om ikke-lydrette ord med Vokaldetektiven, vender barnet tilbage til Rimfeen. Her skal barnet nu lære, hvordan ikke-lydrette ord fungerer med rimdele.

Gennem dette og de forrige blogindlæg, har du fået indblik i de tre ordhelte og hvorledes de forskellige strategier komplimentere hinanden, så Ordheltene sammen bliver stærkere. Med hver deres kraft arbejder Ordheltene sammen med barnet, i kampen mod den onde magi i Ordskoven og de svære ord i hverdagen.