Skip links

Sociale relationer: Er mine udfordringer (og muligheder) også dine?

I Ordblindeugen afholdte vi sammen med Capital of Children arrangementet ‘Sociale relationer: Er mine udfordringer (og muligheder) også dine?’ Arrangementet bød på spændende oplæg, gode spørgsmål og en lærerig debat.

GROW

Arrangementet startede ud med et spændende oplæg af Wilma Walther-Hansen. Wilma er underviser ved UngAalborg, hvor hun arbejder med trivsel for ordblinde børn gennem projektet, GROW.

Sammen med Wilma blev arrangementets deltagere klogere på, hvordan kropslige øvelser kan åbne op for, hvordan barnet kan italesætte sine oplevelser. Det at dele oplevelserne kan være en start til at bearbejde dem. Derudover kan kropslige øvelser være redskaber til bedre at kunne håndtere fremtidige udfordringer.

Social Comparison

Til at fortælle om social comparison (social sammenligning) havde vi inviteret Vasiliki (Vaso) Mylonopoulou. Vaso forsker i, hvordan sundhed og livsstilsændringer kan støttes af teknologier med et socialt perspektiv.

Ved arrangementet fortalte Vaso om, hvordan vi mennesker sammenligner os med hinanden. Vaso introducerede deltagerne for forskellige sammenligningsformer, som hun har arbejdet med i sin forskning.

  • Self-evaluation (Selvevaluering) – Gør jeg det godt nok?
  • Coping & downwards SC (At kunne klare sig) – Jeg ikke så dårlig.
  • Self prediction (Selv forudsigelse) – Er der nogen som mig?
  • Social learning and upwards SC (Social læring) – Hvordan kan jeg forbedre mig?
  • Competition (Konkurrence) – Konkurrere?

Sammenligning fungerer som inspiration og materiale til refleksion, og kan blive til en katalysator for forandring. Man skal være omhyggelig i valget af sammenligningsform, for det kan også lede til en dårlig oplevelse.

Fandom

Sammen med Thessa Jensen sluttede deltagerne arrangementet af med at snakke om fandom. Thessa forsker i digitale medier med et særligt fokus på fandom og er lektor ved InDiMedia på Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU.

Fandom er kort sagt fans, som skriver videre på eksisterende historier, ved anvendelsen af karakterer fra et kendt univers eller skriver om på eksisterende historier. Fansene hjælper og giver hinanden konstruktiv feedback og anerkendelse. Der skabes således et socialt fællesskab, som bygger på passion, anerkendelse og konstruktivt feedback. Fællesskabet forstærker deltagernes lyst til at bidrage med egne historier og derved højne deres kompetenceniveau.

Du kan hente Vasos præsentation her: Vaso Mylonopoulou , Thessas præsentation her: Thessa Jensen og Wilma Walther-Hansen: Wilma WH