Skip links

At være barn og ordblind

Vi har snakket med nogle elever i 4. klasse, som er ordblinde eller har forskellige grader af læse- og stavevanskeligheder. De har fortalt os lidt om hvornår og hvordan de fandt ud af, at de havde svært ved at læse og stave, og hvordan det påvirker dem.

»Jeg fandt ud af det i 0. klasse. Jeg var ikke sådan oppe at køre over det, men det var fint nok.«

Eleverne fandt ud af, at de havde svært ved at læse og stave i en tidlig alder. Det var læreren, som opdagede deres vanskeligheder, men eleverne gav udtryk for, at de selv kunne mærke, at noget var anderledes for dem end for deres kammerater. De syntes selvfølgelig ikke, at det var en særlig god nyhed, men de kunne dog godt se fordelen ved at vide det.

»Jeg syntes det var dejligt endelig at finde ud af det«

»… så kan man få hjælp til det.«

Eleverne fandt tryghed i, at der var en forklaring på, hvorfor de havde svært ved at læse eller stave, og at de kunne få hjælp. Nogle af eleverne virkede næsten optimistiske og motiverede. En af dem snakkede eksempelvis om, at de gennem specialundervisning og ved at læse kunne indhente deres kammerater. Skolen havde i ugen forinden interviewet haft en læsedag, hvor det handlede om at læse højt for mindre børn, og hvor de til sidst fejrede den klasse, der havde læst flest sider. De udtrykte, at det havde været en god dag, bl.a. fordi de havde fået lov til selv at vælge, hvad de skulle læse højt for de mindre elever.

Når nu eleverne har svært ved at læse eller stave, måske har de svært ved begge dele, fandt vi det interessant at spørge ind til, hvilke fag i skolen de rigtig godt kan lide og hvorfor. Vi spurgte dem ad og eleverne nævnte ikke bare ét fag, men flere fag.

»Jeg kan godt lide historie, svømning, idræt, håndværk og design

Alle eleverne nævnte fagene håndværk og design, svømning samt historie og giver udtryk for, at de godt kan lide at være kreative og bruge kroppen. Som ordblind eller person med læse- og stavevanskeligheder kan man være mere kreativ anlagt end sine medmennesker. Det kan være tilfældet for eleverne her, baseret på deres svar. Men som nævnt har eleverne ikke mistet lysten til at læse og skrive, to af dem nævnte faktisk også dansk som et fag de godt kan lide.

Samtalen med eleverne her har gjort os klogere på, hvordan et barn oplever det at være ordblind eller at have læse- og stavevanskeligheder. For børn med læse- og stavevanskeligheder betyder det meget, at der er en forklaring på, hvorfor de har svært ved at læse og stave, og at de kan få den nødvendige hjælp. For eleverne her har afklaringen og hjælpen således betydet, at de stadig er motiveret og har lyst til at læse og skrive.