”Jeg bærer mine svagheder på et sølvfad”

Iværksætteren og investoren Thomas Helt, stifter af Quick Care, opkøber af 3 af Falcks selskaber og som derudover har flere bestyrelsesposter har indvilliget i et interview. Her fortalte han om sit liv som ordblind – fra folkeskoleelev til succesfuld forretningsmand – og hvordan ordblindheden har været med til at skærpe andre evner, der især har gavnet ham i erhvervslivet.

 

Ordblindheden var problemet – ikke intellektet

Mellem 3. og 4. klasse finder man ud af, at Thomas har læse- og stavevanskeligheder. Det viste sig nemlig, at Thomas’ læringskurve ikke var tilsvarende de andre elevers på klassetrinnet. For at imødekomme de problemer, som læse- og stavevanskeligheden forårsagede, blev Thomas årgangen efter flyttet til en specialklasse, hvor han går indtil folkeskolens slutning – uden at blive specielt meget bedre til at læse. Det var først på efterskolen i Midtjylland, at Thomas oplevede en positiv fremgang: »På min efterskole har jeg fat i færre bøger end jeg havde de sidste 3 år i folke-skolen. Men måden vi arbejdede med bøgerne på var bare anderledes.«

På efterskolen og med deres anderledes tilgang til læring fandt Thomas ud af, at hans intellekt i hvert fald ikke fejlede noget: »Det var en fed oplevelse for mig at vide, at man ikke var så ringe til det boglige alligevel. Det var bare en anden model, der skal arbejdes med« tilføjer han. Efterskolen og folkeskolen kommer derfor til at stå i stor kontrast til hinanden, og der arbejdes med for-skellige tilgangsvinkler og læringsmetoder. Men det kan være uheldigt: »Det er synd, at en indlæ-ringsmetode til forskel skal betyde, om du er på A- eller B-holdet i samfundet« lyder det fra Thomas.

 

Tingene tager bare længere tid

Som forretningsmand i erhvervslivet har Thomas erkendt, at nogle ting bare tager længere tid for ham end det gør for andre. Derfor bliver han nødt til at læse sit skriftlige materiale igennem flere gange – allerhelst af en anden – for at sikre, at dét han forstår også er det andre forstår. Derfor spiller hans sekretær en vigtig rolle i hverdagen, eftersom hun styrer al Thomas’ skriftlige korrespondance. På den måde bliver det tydeligt, at Thomas skal arbejde omkring sin ordblindhed – men det gør ham ikke mindre effektiv end andre, påpeger han:

»Jeg kan sagtens tage noter og læse dem igennem. Men det er ikke sikkert, at jeg selv ser fejlene. Så sender jeg det afsted til min sekretær, og så retter hun det til. På den måde organiserer jeg mig ekstremt meget omkring det. Jeg er mindst lige så effektiv som andre på den måde.«

For mange ordblinde kan læse- og stavevanskelighederne være et emne man holder for sig selv. Men sådan har Thomas aldrig haft det. Derfor bliver alle de mennesker han møder i forretningssammenhænge gjort opmærksom på hans ordblindhed, for »man kan lige så godt sige det«, siger Thomas bramfrit. Og her nævner han, hvordan mange nærmest synes det er hyggeligt, når man modtager en e-mail fyldt med fejl fra Thomas. Det kan ses i forlængelse af det motto, han altid bruger: »at bære sine svagheder på et sølvfad.«

 

Her var jeg en vinder

Til spørgsmålet, om hvorvidt Thomas’ har ladet sig hæmme af sin ordblindhed, lyder svaret prompte: »Nej. Det har jeg ikke. Tænk hvis jeg havde gjort det?« I den forbindelse nævner han, hvordan han kompenserede for sine læse- og stavevanskeligheder ved at være en vinder et andet sted – når nu han ikke var det i klasseværelset: »Jeg var heldigvis ret god til fodbold. Så jeg havde et sted, hvor jeg var en vinder. Og det betyder jo en del, at man har et sted, hvor man er god. Så gør det ikke noget, at man er dårlig på andre områder.«

Det at kunne kompensere for sin ordblindhed på andre områder, er noget Thomas især var god til i folkeskolen – og i dag stadigvæk er. Han fortæller, hvordan hans evne til at afkode, at aflæse og lytte var bedre end de fleste af hans klassekammerater. Thomas fortæller en anekdote fra folkeskolen om, hvordan hans folkeskolelærer også var enig i den iagttagelse. Her ytrede hans dansklærer, at hvis han satte en russisk film på – uden undertekster vel at mærke – så ville han være den i klassen, der forstod mest. På den måde har Thomas skærpet andre evner – uden egentlig at vide det.

 

Jeg ser noget helt andet end andre gør

Thomas’ skærpede evner, hvad angår afkodning og aflæsning af en kontekst, er også kommet ham til gode i forretningssammenhænge. Han ser ofte noget helt andet end andre skolede erhvervsfolk gør, fordi han arbejder fra en anden vinkel. »Det gør, at det bliver rigtig sjovt at arbejde sammen med andre erhvervsfolk. Vi kommer med to forskellige vinkler på samme oplæg«, tilføjer han. Her nævner Thomas, hvordan han i høj grad ser verdenen fra individets perspektiv – netop fordi han har prøvet at være ’en taber’ (som han selv formulerer det) på grund af sin ordblindhed.

 

Jeg vil bevise, at jeg kan gøre en forskel

Ordblindheden har været med til at forme den person, som Thomas er i dag. Endnu engang tager han os tilbage til sin tid i folkeskolen, hvor matematiklærens ord gjorde stort indtryk på ham:

»Min matematiklærer sagde til mig: ”Det er nok bedst, at du arbejder på landet – for der er meget godt arbejde i dig”. Og jeg kunne sikkert også blive en god landmand. Men jeg skal nok bevise, at jeg kan. Det er en stærk motivation for mig.«

Thomas’ motivation den dag i dag er stadigvæk at kunne gøre en forskel – som uddannet fysioterapeut og med sine virksomheder, hvor mennesket og sundheden er i centrum.

 

Succes avler succes – og god gejst avler god gejst

Når man opstarter en virksomhed, som Thomas har gjort, så kræver det hårdt arbejde og vedholdenhed. Og netop vedholdenhed er den styrke, som Thomas især fremhæver, når man spørger ind til hans stærke sider. »Når man har prøvet ikke at lykkedes i skolen – og alligevel lykkedes med noget andet – så har man fundet modellen. Så min styrke er helt klart at være vedholdende.« udtrykker Thomas meget reflekterende. Men hans ordblindhed har også affødt andre styrker, som tidligere er blevet nævnt: at kunne afkode en kontekst – og lytte til både det sagte og usagte. Thomas tilføjer her de meget beskedne ord: »Det tror jeg godt jeg kan finde ud af.«

Men trods ordblindheden, så kan Thomas godt nævne en gang i folkeskolen, hvor han også følte en lille sejr. En skriftlig eksamenskarakter på 10 i samfundsfag, der stadig står soleklar i hans erindring:

»Som censor skrev; du kan ikke stave, men den essens du frembringer, er det jeg bedømmer dig på. Det syntes jeg var mega fedt. Jeg dumpede stort set alle skriftlige, så at han kunne se bort fra at bogstaverne sejlede, at der manglede endelser og kommaer var stort. Det er en af de største succeser, hvor jeg tænkte; det går fremad – jeg skal læse videre på en videregående uddannelse.«

Dét at opnå succes i erhvervslivet, som Thomas også i al beskedenhed sidenhen har haft, har også været med til at styrke ham. For god succes avler god succes – og god gejst avler god gejst, som han selv formulerer det.

 

Thomas’ råd til andre ordblinde

Ligesom i vores andre interviews har vi til sidst spurgt Thomas, hvilke råd han kan give videre til andre personer med ordblindhed. Thomas’ tre råd lyder:

1. Find dit eget verdensmesterskab – vi er nemlig alle gode til noget.
2. Respekter hinanden for det man er – og ikke det man kan.
3. Du må aldrig give op – det skal nok lykkes.