Et ressource besparende digitalt læremiddel, der kombinerer forskningsbaseret didaktik med motivationsdesign

KØB ORDHELTENE

Visuel grænseflade målrettet ordblinde og læsesvage børn

I designet af Ordheltene er der lagt stor vægt på enkel og klar formidling. Dette kommer fx til udtryk ved, at instruktion i øvelserne er indtalt og ikon-baseret, frem for skriftlig.

Herudover er feedback og belønninger for løste opgaver i videst muligt omfang visuel.

Der er lagt vægt på, at det er enkelt og nemt at navigere mellem siderne, ved brug af ikoner som børnene allerede kender fra andre spil.

Mere effektivt skole-hjem-samarbejde

Ordheltene kan anvendes som led i undervisningen og skole-hjem samarbejdet. På skolen kan eleverne få undervisning og vejledning i anvendelsen af læsestrategierne, og efter skole kan eleverne øve anvendelsen af læsestrategierne.

På denne måde gør Ordheltene brug af et grundlæggende kognitionspsykologisk princip: opdelingen i hhv. distanceret refleksion og aktiv træning. På skolen opfordres til refleksion når elevens hjemmeøvelser gennemgås og nye læsestrategier introduceres, og efter skole er barnet fordybet i den aktive opgaveløsning.

Denne opdeling er befordrende for indlæringen og reducerer antallet af konfrontationstimer pr elev.

Gennemsigtighed og indsigt i opgaverne

Alle øvelser i læremidlet er grupperet i missioner, der vises i en overskuelig missionsoversigt. Her er det tydeligt hvilke strategier, der trænes i en mission, samt hvor svære opgaverne er – og hvor godt eleven har klaret såvel missionen som de enkelte kampe i den.

Herudover kan underviseren ved tryk på en knap få en oversigt frem, over de konkrete typer af opgaver og ord en mission indeholder. På denne måde bliver det nemt at udvælge de opgaver, der passer til en elevs niveau og kompetencer.

Læringselementer i Ordheltene

 

De tre læsestrategier
De tre fonologiske læsestrategier er personificeret i hver sin Ordhelt. Den første er Lydmesteren, som repræsenterer lydstrategien Sounding Out, hvor barnet træner vokallydene.

Den næste er Rimfeen, der personificerer rimstrategien Rhyming, hvor 34 rim-nøgleord øves.

Til sidst arbejder eleven med Vokaldetektiven, vokalglidnings-strategien Vowel Alert, med fokus på de vokaler, der ikke er lydrette.

Ordheltene og PHAST
Det læsefaglige grundlag i Ordheltene udgøres af PHAST – et forskningsbaseret læsesystem til ordblinde børn, udviklet i Canada af Professor Maureen Lovett.

Systemet indeholder 5 læsestrategier, hvoraf de 3 første er rettet mod den fonologiske forståelse og danner grundlag for de 3 strategier i Ordheltene.

PHAST-systemet udgør også hjertet i det danske VAKS, hvilket gør Ordheltene ekstra effektivt for alle, der kender VAKS, og som supplement til undervisning med VAKS.

 

Lydmesteren

Lydmesteren hjælper barnet med at lære bogstavernes lyde. Her trænes både lyd til bogstav og bogstav til lyd, som hjælper barnet med at afkode lydrette ord. Gennem Lydmesteren opnår barnet dermed en grundlæggende forståelse for bogstaverne og deres lyde.

Efter Lydmesteren møder barnet Rimfeen, og sammen med hende lærer barnet at arbejde med lydrette rimdele.

RIMFEEN

Rimfeen hjælper barnet med at lære ordenes rimdele. Det giver barnet en forståelse for, hvordan en rimdel fra et ord kan anvendes til at afkode et andet ord med samme rimdel.

Efter Rimfeen bliver barnet ledt videre til Vokaldetektiven, og sammen med ham lærer barnet om, hvordan vokaler kan ændre lyd.

Vokaldetektiven

Vokaldetektiven hjælper barnet med at lære ikke-lydrette ord. Ved at hjælpe Vokaldetetiven erkender barnet, hvordan nogle vokaler kan have flere lyde, og dermed ikke altid er lydrette.

Efter at have lært om ikke-lydrette ord med Vokaldetektiven, vender barnet tilbage til Rimfeen for at lære, hvordan ikke-lydrette ord fungerer med rimdele.

Designet til optimal læring og aldersmæssigt passende design

Ordskoven og karaktererne i den, udgør en engagerende ramme omkring staveøvelserne. Denne ramme gør desuden læsestrategierne levende og personligt relevante for barnet, hvilket gør dem nemmere at huske og anvende i hverdagen.

Læremidlet er designet så der gives en pædagogisk indføring i materialet: først sikres, at den grundlæggende bogstavsforståelse er på plads, og herefter arbejdes gradvist fremad med stigende kompleksitet, samtidig med, at den nødvendige overindlæring opnås.

Læremidlet indeholder grundlæggende spil-elementer, der gør barnets brug af det mere engagerende, og giver en frisk start på staveøvelser, der måske er gået i hårdknude.

Prøv et fleksibelt og motiverende digitalt læremiddel